message

Meaningful leadership.
Motiveren in turbulente tijden

Image

Als CEO, topmanager, bedrijfsleider, leidinggevende of HR-manager weet je dat organisaties en mensen onder grote druk staan. En dat het in deze snel veranderende tijden steeds moeilijker wordt om organisatiedynamieken gezond en mensen (gemotiveerd) te houden. Er is krapte op de arbeidsmarkt, de burn-out en verzuimcijfers swingen de pan uit, alles wordt onvoorspelbaarder en onzekerder.

Tegelijk waren er nog nooit zoveel kansen en mogelijkheden om als leider en organisatie het verschil te maken. Mensen zijn meer dan ooit op zoek naar zingeving, een werkplek waar ze ten volle tot ontwikkeling kunnen komen en via dewelke ze betekenisvol kunnen bijdragen aan een wereld die beter draait.

Deze tweedaagse geeft je antwoorden en praktische handvatten op wat er nu nodig is om mensen in hun kracht te brengen en waar je als leider en organisatie wordt toe aangezet.

En leert je kijken met een nieuwe bril. Naar jezelf in de eerste plaats. Naar wie je bent, waar het voor jou echt om gaat, waar jou werkelijke drive en motivatie zit. Naar je mensen in de tweede plaats: waar zij het voor doen, wat zij nodig hebben om zich goed te voelen en zich 200% te kunnen smijten. Naar je organisatie of business in de derde plaats: naar het grotere potentieel dat aanwezig is, en hoe je meer richting en houvast vindt in alle complexiteit. Welke knopen heb je door te hakken, welke beslissingen heb je te nemen zodat je organisatie of bedrijf moeitelozer en succesvoller kan zijn.

Meer

Oude recepten om medewerkers (gemotiveerd) te kunnen houden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van af en toe een teamdag of een wellbeing moment of omgekeerd het opleggen van strengere regels, hebben vaak niet het gewenste effect.

Via deze tweedaagse leer je het Sun Trail motivitiemodel kennen en toepassen. Dit model vat samen waar mensen en organisaties nu in deze turbulente tijden naar op zoek zijn:

  • Houvast en zingeving (Sense Making)

  • Een motiverende werkomgeving (= UNdercurrent management) waar ze hun volle potentieel kunnen en durven aanboren (UNdercurrent Management)

  • Wendbaar kunnen omgaan met steeds veranderende toekomstperspectieven en complexe vraagstukken (TRAnsition leadership)

  • Het nalaten van een professionele voetafdruk (Legacy) die beantwoordt aan de noden van deze tijd

Tijdens dit seminar leer je hoe je een nog straffere Sense Maker, Undercurrent Manager en Transition Leader kan zijn.

En hoe je zo een context creëert waarbinnen je medewerkers als vanzelf super gemotiveerd zijn: autonoom, betrokken en competent. En alles uit de kast zullen halen om straffe prestaties neer te zetten.

Sun Trail: Sensemaking + UNdercurrent management + TRAnsition Leadership + Legacay

Twee dagen om stil te staan, afstand te nemen, weer rust en ruimte te vinden, terug aansluiting te vinden. Bij jezelf en de grotere beweging waarin mensen en markten zich tegenwoordig in bevinden. Twee dagen om houvast te verkrijgen, en handvatten en inspiratie. Om nadien van nog meer betekenis te kunnen zijn, nog meer waarde te kunnen bieden. Voor jezelf, je thuisfront, je medewerkers, je klanten, het grotere geheel.

Een nieuwe bril dus. Om scherper te kunnen kijken, verder te kunnen zien, en ook beter te kunnen waarnemen wat er diep in jezelf en in de harten van je mensen in beweging wil komen. Om daarna een helder speelveld af te bakenen. Waarbinnen jij en je mensen volledig tot hun recht kunnen komen, en jou klanten maar al te graag en vaak willen (terug)komen.

VERBERGEN

Voor wie?


Deze driedaagse is voor jou als je: 

Praktisch


Data en locatie


Live seminar in het prachtige kasteeldomein De Heerlijckyt van Elsmeren (Heerlijckyt van Elsmeren - Nurturing Conscious Leadership),
Weg op Halen 2, 3450 Geetbets (België) van maandag 1 t.e.m. woensdag 3 juli 2024.
We starten op maandag 1/7 om 9u30 en eindigen op woensdag 3/7 ten laatste om 17u30.


Facilitatoren

Schrijf nu in